top of page

POMOČ

SVETOVANJE in POMOČ...

PRIPRAVA

Svetujemo vam kako se sistematično lotiti pisanja prijave zaključne naloge in kako učinkovito poiskati ustrezno literaturo. 

Postopoma vas vodimo skozi proces pisanja zaključne naloge. V teoretičnem delu vas usmerjamo pri pravilni navedbi virov in literature. V empiričnem delu naloge vam pomagamo pri pripravi in izvedbi raziskave kot tudi analizi zbranega empiričnega gradiva. 

Pomoč vam zagotavljamo tudi v zaključnih fazah pisanja. Gre za lektoriranje, zagotavljanje tehničnih zahtev, vezavo zaključne naloge kot tudi za predstavitev ključnih ugotovitev. Predstavitev lahko izdelamo v Prezi programu. 

ustreznem oblikovanju in pisanju prijave (dispozicije) diplomske ali magistrske naloge

 

pripravi in izboru ustrezne literature

 

ustreznem navajanju virov literature v besedilu in v seznamu literature

 

pripravi besedila seminarske, diplomske ali magistrske naloge

 

oblikovanju raziskovalnega načrta pri diplomski, magistrski ali doktorski nalogi

 

pripravi instrumenta merjenja podatkov (anketa, intervju, študije primera, fokusna skupina)

 

analizi zbranega empiričnega gradiva

 

tehničnem urejanju besedila diplomske, magistrske ali doktorske naloge

 

predstavitvi seminarske, diplomske, magistrske ali doktorske naloge Prezi programu

1

2

3

POKLIČIte
  040 500 001

Svetujemo in pomagamo vam pri:

Besedokvačka ponuja pomoč tako rednim kot izrednim študentom, ki so se znašli pred ciljno črto študija in so pred dilemo kako sistematično pristopiti k pisanju zaključne naloge.

 

Dolgoletne izkušnje in delovanje v akademskih krogih je Besedokvačko opremilo z znanjem in strokovnostjo kako oblikovati izhodišča diplomske ali magistrske naloge, ki navadno vključuje pisanje teoretičnih konceptov in nanašajoč se na le-te tudi opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalnega načrta.

 

Večletno sodelovanje s študenti so ekipo Besedokvačke obogatili v hitrosti in učinkovitosti pri zagotavljanju pomoči ali usmeritev za nadaljnje pisanje zaključne naloge. 

IZVEDBA

PREDSTAVITEV

bottom of page